O nas

Klub Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza powstał w ZNTK w styczniu 1957 roku.  Jego założycielami byli : Witold Augustyn, Konrad Piasecki, Zdzisław Michalski, Leonard Szustak i Bogusław Podleżański.

W 1958 roku otrzymano licencje klubową o znaku SP1KCJ.

Pierwszą obustronną łączność krótkofalarską ze Stargardu nawiązał Konrad Piasecki SP1MC w 1958 roku na własnym, przez siebie zbudowanym urządzeniu i od tej chwili Stargard przestał być białą plamą na mapie krótkofalarskiej.

Konrad Piasecki był w krótkim czasie znanym i cenionym krótkofalowcem w Polsce i za granią. Osiągnął abstrakcyjne łączności DX-sowe.

Po zbudowaniu odbiorników do radiopelengacji w 1959roku wystartowaliśmy w zawodach „Łowy na lisa”. Od pierwszych zawodów zawodnicy klubu brali udział we wszystkich imprezach na szczeblu centralnym i międzynarodowym osiągając czołowe a nawet v-ce mistrzostwo świata w grupie kobiet. Po przekształceniach w naszym kraju i braku funduszu na treningi i przejazdy całą uwagę skupiliśmy na aktywności radiostacji klubowej SP1KCJ – na nawiązywaniu połączeń z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych w zawodach oraz całym światem.

Krótkofalarstwo to hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu połączeń radiowych na wydzielonych pasmach – od fal długich do mikrofal. Aby nawiązać połączenie radiowe trzeba zdać egzaminy państwowe i uzyskać odpowiednie zezwolenie. W naszym klubie adepci mogą pod nadzorem takie połączenia dokonywać. Dzięki wsparciu przez starostwo naszego miasta posiadamy nowoczesne radiostacje przez co klub jest bardziej aktywny w eterze radiowym. Pracując różnymi emisjami cyfrowymi. Niestety brakuje nam radiostacji do połączeń poprez satelity, dlatego nie możemy wejść na ten obszar.

SP1KCJ jest jednym z najstarszych radioklubów w Polsce, który nieprzerwanie działa w naszym mieście  który przyczynia się do promocji naszego Stargardu.

Obecnie jesteśmy na festynach, imprezach okolicznościowy, spotkaniach z młodzieżą.

W 2022 roku świętowaliśmy jubileusz 65-lecia.