dla 1. Regionu IARU – Obowiązuje od 29 marca 2009. Dokument dostępny jest na stronach służby monitorowania IARU, poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie.

pasmo częstotliwość (kHz) szer. pasma(max) zalecane emisje i wykorzystanie
135,7 – 137,8 200 CW, QRSS i wąskim paśmie emisje cyfrowej
 • RR 5.67A Stacje służby amatorskiej używające częstotliwości w zakresie 135,7-137,8 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej 1 W (e.i.r.p.) i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń dla stacji służby radionawigacyjnej pracujących w krajach wymienionych w uwadze 5.67 (WRC-07) (Cavtat 2008)
 • RR 5.67B Wykorzystanie zakresu 135,7-137,8 kHz w Algierii, Egipcie, Iranie, Iraku, Libii, Libanie, Syrii, Sudanie i Tunezji jest ograniczone do służby stałej i ruchomej morskiej. Służba amatorska nie może wykorzystywać zakresu 135,7-137,8 kHz w wyżej wymienionych krajach i powyższe powinno być brane pod uwagę w krajach, dopuszczających takie wykorzystanie. (WRC-07) (Cavtat 2008)
1,8 MHz (160m) 1810 – 1838 200 CW, 1836 kHz – środek aktywności QRP
1838 – 1840 500 Emisje wąskopasmowe
1840 – 1843 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, (*)
1843 – 2000 2700 Wszystkie emisje, (*)
 • Operatorzy w krajach, dopuszczających przeznaczenie wyłączenie dla SSB poniżej 1840 kHz, mogą kontynuować takie wykorzystanie, jednakże stowarzyszenia krajowe w takich krajach są proszone o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w stosunku do swych administracji łączności, w kierunku dostosowania przeznaczeń emisji fonicznych do Band-Planu Regionu 1. (Davos 2005)
3,5 MHz (80m) 3500 – 3510 200 CW, pierwszeństwo dla łączności międzykontynentalnych
3510 – 3560 200 CW, zalecane dla zawodów, 3555 kHz – środek aktywności QRS
3560 – 3580 200 CW, 3560 kHz – środek aktywności QRP
3580 – 3590 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
3590 – 3600 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
3600 – 3620 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacji emisji danych (bezobsługowe), (*)
3600 – 3650 2700 Wszystkie emisje, 3630 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych, zalecane dla zawodów SSB,
3650 – 3700 2700 Wszystkie emisje, 3690 kHz środek aktywności SSB QRP
3700 – 3800 2700 Wszystkie emisje – zalecane dla zawodów SSB,
 • 3735 kHz – środek aktywności emisji obrazowych
 • 3760 kHz – środek aktywności alarmowej Regionu 1
3775 – 3800 2700 Wszystkie emisje, priorytet dla łączności międzykontynentalnych
 • Praca międzykontynentalna ma pierwszeństwo w wycinkach 3500-3510 kHz i 3775-3800 kHz.
 • W przypadkach nie prowadzenia łączności DX, wycinki da zawodów nie powinny obejmować 3500-3510 kHz lub 3775-3800 kHz.
 • Stowarzyszeniom członkowskim zezwala się na ustanowienie innych (niższych) limitów dla zawodów krajowych (w granicach powyższych wycinków).
 • Zakres 3510-3600 kHz może by wykorzystany przez bezobsługowe radiolatarnie ARDF (CW) (Davos 2005)
 • Stowarzyszenia członkowskie powinny wystąpić do swych krajowych administracji telekomunikacyjnych o nie przeznaczanie częstotliwości dla stacji innych niż amatorskie w wycinkach pasma, które IARU przydzieliło dla łączności międzykontynentalnych dalekiego zasięgu.
7 MHz (40m) 7000 – 7025 200 CW, zalecane dla zawodów
7025 – 7040 200 CW, 7030 kHz – środek aktywności QRP
7040 – 7047 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
7047 – 7050 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
7050 – 7053 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe) (*)
7053 – 7060 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe
7060 – 7100 2700 Wszystkie emisje, zawody SSB
 • 7070 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
 • 7090 kHz – środek aktywności SSB QRP
7100 – 7130 2700 Wszystkie emisje, 7110 kHz – środek aktywności alarmowej 1 Regionu
7130 – 7200 2700 Wszystkie emisje, zawody SSB, 7165 kHz – środek aktywności emisji obrazowych
7175 – 7200 2700 2700 Wszystkie emisje, pierwszeństwo dla pracy międzykontynentalnej
10 MHz (30m) 10100 – 10140 200 CW, 10116 kHz – środek aktywności QRP
10140 – 10150 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
 • Emisja SSB może być używana w sytuacjach alarmowych (emergency) włączając bezpośrednie zagrożenie życia i własności, jedynie przez stacje aktualnie zaangażowane w prowadzeniu łączności alarmowych.
 • Wycinek pasma 10120 kHz do 10140 kHz może być wykorzystany do nadawań SSB w obszarze Afryki na południe od równika, podczas lokalnych godzin dziennych
 • W paśmie 10 MHz nie dopuszcza się nadawania komunikatów jakimkolwiek rodzajem emisji.
14 MHz (20m) 14000 – 14060 200 CW, zalecane zawody 14055 kHz – środek aktywności QRS
14060 – 14070 200 CW, 14060 kHz – środek aktywności QRP
14070 – 14089 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
14089 – 14099 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
14099 – 14101 IBP, wyłącznie dla radiolatarni
14101 – 14112 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
14112 – 14125 2700 Wszystkie emisje
14125 – 14300 2700 Wszystkie emisje, zawody SSB,
 • 14130 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
 • 14195 kHz ± 5 kHz – pierwszeństwo dla ekspedycji DX-owych
 • 14230 kHz – środek aktywności emisji obrazowych
 • 14285 kHz – środek aktywności SSB QRP
14300 – 14350 2700 Wszystkie emisje, 14300 kHz – środek ogólnoświatowej aktywności alarmowej
18 MHz (17m) 18068 – 18095 200 CW, 18086 kHz – środek aktywności QRP
18095 – 18105 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
18105 – 18109 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
18109 – 18111 IBP, wyłącznie dla radiolatarni
18111 – 18120 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
18120 – 18168 2700 Wszystkie emisje,
 • 18130 kHz – środek aktywności SSB QRP
 • 18150 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
 • 18160 kHz – środek ogólnoświatowej aktywności alarmowej
21 MHz (15m) 21000 – 21070 200 CW, 21055 kHz – środek aktywności QRS
 • 21060 kHz – środek aktywności QRP
21070 – 21090 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
21090 – 21110 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
21110 – 21120 2700 Wszystkie emisje (z wyjątkiem SSB) – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
21120 – 21149 500 Emisje wąskopasmowe
21149 – 21151 IBP, wyłącznie dla radiolatarni
21151 – 21450 2700 Wszystkie emisje,
 • 21180 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
 • 21285 kHz – środek aktywności SSB QRP
 • 21340 kHz – środek aktywności emisji obrazowych
 • 21360 kHz – środek ogólnoświatowej aktywności alarmowej
24 MHz (12m) 24890 – 24915 200 CW, 24906 kHz – środek aktywności QRP
24915 – 24925 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
24925 – 24929 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
24929 – 24931 IBP, wyłącznie dla radiolatarni
24931 – 24940 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
24940 – 24990 2700 Wszystkie emisje, 24960 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
28 MHz (10m) 28000 – 28070 200 CW, 28055 kHz – środek QRS Aktywności
 • 28060 kHz – środek aktywności QRP
28070 – 28120 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe
28120 – 28150 500 Emisje wąskopasmowe – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
28150 – 28190 500 Emisje wąskopasmowe
28190 – 28199 IBP, radiolatarnie regionalne czasie wspólnego
28199 – 28201 IBP, radiolatarnie na całym świecie czas wspólnego
28201 – 28225 IBP, radiolatarnie obowiązek ciągłego
28225 – 28300 2700 Wszystkie emisje – radiolatarnie
28300 -28320 2700 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
28320 – 29200 2700 Wszystkie emisje,
 • 28330 kHz – środek aktywności głosowych emisji cyfrowych
 • 28360 kHz – środek aktywności SSB QRP
 • 28680 kHz – środek aktywności emisji obrazowych
29200 – 29300 6000 Wszystkie emisje – emisje cyfrowe, sterowane automatycznie stacje transmisji danych (bezobsługowe)
29300 – 29510 6000 Satelitarna downlink
29510 – 29520 kanał Guard
29520 – 29550 6000 Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały 10 kHz
29560 – 29590 6000 Wszystkie emisje – FM wejście wzmacniacza (RH1 – RH4)
29600 6000 Wszystkie emisje – kanał FM wzywając
29610 – 29650 6000 Wszystkie emisje – FM simpleks – kanały 10 kHz
29660 – 29700 6000 Wszystkie emisje – FM wyjścia wzmacniacza (RH1 – RH4)
 • Stowarzyszenia członkowskie powinny zalecić operatorom nie nadawanie na częstotliwościach między 29,300 MHz i 29,510 MHz dla uniknięcia zakłóceń dla amatorskiego łącza satelitarnego Kosmos-Ziemia.
 • Zaleca się stosowanie częstotliwości pracy NBFM co 10 kHz od 29,210 do 29,290 MHz włącznie. Należy stosować dewiację ±2,5 kHz przy maksymalnej częstotliwości modulującej 2,5 kHz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *