O Klubie

Wszystkich chętnych do zapoznania się z technikami radiowymi, krótkofalowców i sympatyków serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego shack’a!

Naszą siedzibą niezmiennie jest Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie przy ulicy Szczecińskiej 17.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godziny 17°°

Przeczytaj o historii klubu