SN60KCJ

SN60KCJ to znak okolicznościowy z okazji naszych urodzin

W 2017 roku świętowaliśmy 60- lecie, z tej okazji wydajawaliśmy okolicznościowy dyplom.

Regulamin Akcji Dyplomowej ?60 LAT KLUBU SP1KCJ?

Wydawcą dyplomu jest radioklub SP1KCJ w Stargardzie.

Celem dyplomu jest upamiętnienie 60 rocznicy działalności Klubu.

Akcja dyplomowa trwa od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Warunki uzyskania dyplomu:

Zgromadzenie minimum 30 punktów wg następującego klucza:

QSO ze stacją okolicznościową SN60KCJ ? 30 pkt.
QSO z członkiem klubu SP1KCJ ? 15 pkt.
a) QSO można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami sumując uzyskane punkty.

b) Stacje będą pracowały na wszystkich pasmach KF i UKF zgodnie z obowiązującym band planem emisjami CW, SSB, FM i cyfrowymi.

c) QSO przez przemienniki są zaliczane do dyplomu

d) Dyplom dostępny jest dla nasłuchowców na takich samych zasadach jak dla nadawców.

e) Stacje zagraniczne w celu uzyskania dyplomu obowiązują te same zasady co stacje Polskie.

Dyplom będzie wydawany bezpłatnie tylko w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia do dyplomu w formie wyciągu z logu stacyjnego należy przesłać e- mailem: sn60kcj@gmail.com